Det informella lärandet via nätet

I sommarläsningen har en kollega som heter Sara Mörtsell, gymnasielärare i svenska som andraspråk och engelska, börjat läsa Connected Learning, an Agenda for Research and Design. Och jag – och du – kan följa hennes läsning eftersom hon skriver om den på den ytterst läsvärda bloggen Tankar i utbildning.

”Den digitala klyftan” – ja, jag tror att vi måste ta den mer på allvar. Det är mycket oroande att skolan i Sverige förlorat delar av den kompensatoriska funktion som den verkar ha haft (även om den aldrig lyckats kompensera, och aldrig heller kanske kan göra det, ens i närheten av fullt ut) tidigare. Skolan skulle kunna vara bättre här. Det är lika allvarligt om den digitala utvecklingen vrids till att öka klyftor istället för att minska dem. Det borde inte vara nödvändigt nämligen.

Läs blogginlägget Connected learning – om skolans kompensatoriska uppdrag i en digitaliserad tid du också, och låt oss tänka tillsammans. Hur bör vi bäst agera framåt?

Annonser

Tankens mosaik (Keene/Zimmermann)

bild (2)Vad läsning är och kan bli påmindes jag om på ett lustfyllt, systematiskt, utmanande och upplyftande sätt när jag startade sommaren med att läsa Tankens mosaik, av Ellin Oliver Keene och Susan Zimmermann (Daidalos 2003). Varför, varför, varför har jag inte läst den tidigare? Den skrevs 1996, första svenska upplagan kom 2003 – det är ju tio år sedan?!

Bättre sent än aldrig. Denna bok beskriver på ett tydligt och strukturerat sätt de olika kvalitéer som kännetecknar en erfaren läsare, och vägar att utveckla dessa kvalitéer. Jag tror aldrig jag läst en bok som på samma varma och uppmuntrande sätt omfamnar både personliga läserfarenheter (skrivna i förebildlig form, för att exemplifiera och tydliggöra olika slags läsningar och lässtrategier), berättelser från klassrumspraktiker och tydliga strukturer i ett.

Det talas mycket om att svenska barn och ungdomar tappar i läsförståelse. Det är allvarligt! Det är mycket allvarligt! Jag tycker själv att jag blivit bättre på att se att det är just så i mina egna klassrum. I Tankens mosaik finns teoretisk grund för och praktiska exempel på hur man kan – eller rentav bör – arbeta för att osäkra läsare ska utvecklas, och även om jag känner igen mycket från det jag redan gör finns här så många fler vässade tankar och redskap att ta till sig. Genast!

När jag läste antecknade jag lite om innehållet. Vill du följa mina tankar lägger jag en länk till ett Googledokument här. Hoppas jag kan inspirera dig att läsa hela boken!

Ordens värld (Enström)

Språklig struktur är något som lyfts fram i de nya ämnesplanerna i svenska i Gy11. För dem av oss (och det är allt de flesta det) som har elever med flera språk i bagaget, varav svenska inte nödvändigtvis är det första, är undervisningen om ord och ordbildning värt att fundera mer och kanske nygammalt (?) kring. Åtminstone i mina klassrum har vi nog diskuterat ordbildning alldeles för lite de senaste åren. Boken Ordens värld Svenska ord – struktur och inlärning av Ingegerd Enström ger en mängd teoretiska kunskaper om svenska språket, med facktermerna som vi kan och bör använda med våra elever. Metaspråket är viktigt för att kunna påvisa regler och system som underlättar språkinlärningen för dem som har svenska som andraspråk – men jag vet att många av mina elever med svenska som förstaspråk också behöver djupare förståelse av språkets struktur! En kort sammanfattning av bokens innehåll har gjorts av Cilla Dalén, bibliotekarie i Hjulsta grundskola. Läs gärna den här.

Själv tänker jag efter att ha läst Cillas sammanfattning läsa boken!