Det informella lärandet via nätet

I sommarläsningen har en kollega som heter Sara Mörtsell, gymnasielärare i svenska som andraspråk och engelska, börjat läsa Connected Learning, an Agenda for Research and Design. Och jag – och du – kan följa hennes läsning eftersom hon skriver om den på den ytterst läsvärda bloggen Tankar i utbildning.

”Den digitala klyftan” – ja, jag tror att vi måste ta den mer på allvar. Det är mycket oroande att skolan i Sverige förlorat delar av den kompensatoriska funktion som den verkar ha haft (även om den aldrig lyckats kompensera, och aldrig heller kanske kan göra det, ens i närheten av fullt ut) tidigare. Skolan skulle kunna vara bättre här. Det är lika allvarligt om den digitala utvecklingen vrids till att öka klyftor istället för att minska dem. Det borde inte vara nödvändigt nämligen.

Läs blogginlägget Connected learning – om skolans kompensatoriska uppdrag i en digitaliserad tid du också, och låt oss tänka tillsammans. Hur bör vi bäst agera framåt?

Annonser