Svenska 3 – vetenskapligt skrivande

Begreppet ”vetenskapligt skrivande” är inte alldeles enkelt att ringa in, i alla fall inte på ett sätt som är rimligt begripligt för mina elever i Svenska 3. Vilken lycka när jag nu hittat till den alldeles utmärkta webbplatsen Språkhjälpen, från våra grannar i öster. Språkhjälpen skapades inom projektet Äidinkielen viestintäopetuksen kehittämishanke 2004—2006 vid Språkcentrum, Helsingfors universitet, och utvecklas och uppdateras kontinuerligt (jo, naturligtvs finns också samma sidor också på finska).

På Språkhjälpens sida finns fyra olika ”block”: tala, skriva, kommunicera på nätet och ”skribentens verktygslåda”. Att sidan fick ett hedersomnämnande i en undervisningsteknologitävling 2009 är inte ett dugg förvånande: SÅ bra innehåll presenterat i en överskådlig form ser man inte ofta. I alla fall inte jag. Perfekt för min elever (och därmed för mig 🙂 )

Annonser

Sara Danius ”Den blå tvålen”

Jag har lagt in ett önskemål till vårt bibliotek om att köpa in Sara Danius hyllade bok om realismen, ”Den blå tvålen” – där jag tror att vi kan hitta utmärkt material att använda i till exempel Svenska 2 därest vi läser och diskuterar realismen inom ramen för kursens litteraturläsning (ett ganska givet val tycker jag själv). Vi har på skolan Madame Bovary i klassuppsättning i en äldre översättning, och flera läser om inte hela så i alla fall utdrag ur romanen med sina elever.

Till den nya (lovprisade) översättningen av Flauberts roman (Anders Bodegård) har Danius skrivit ett glimrande förord, som jag använde delar av i klassrummet häromdagen. Jag kan också rekommendera P O Enquists text om Danius bok  (Expressen 14 maj 2013): som vanligt stilistiskt lysande och med ett innehåll som i alla fall gav vårt samtal hjälp att lyfta.

Retorik – no quick fix

När jag susar runt på nätet bland idoga svensklärares beskrivningar av intressanta klassrumsarbeten och spännande utvecklingstankar – många av dem får jag nys om via sociala medier – hittar jag också till för mig nya kunskapsbanker och inspirationskällor.

I Svenska 3 inbegrips ett lite större fokus på retorik (inte lika stort som i forna Svenska C, men större än i Svenska 1 och 2). Till den änden hittade jag via en svensklärare bloggen Retorik – no quick fix . Det första blogginlägg jag läste, ”Avskaffa myten om talängslan!”, väckte onekligen mitt intresse, och när jag undersökte innehållet mer fann jag mycket som var intressant för mig som lärare och användbart för eleverna.

Så här beskriver Cecilia Olsson Jers bloggens syfte och bakgrund

Denna blogg är tänkt som en motvikt till retorikbloggar som ser den praktiska retoriken som quick-fix. Praktisk retorik är sällan det. Istället handlar det om att använda röst, kropp, tanke och handling unikt i varje situation. Det är mer komplicerat än man kan tro. Det krävs mycket kunskap och reflektion för att uppleva sig själv som trovärdig och bli upplevd som trovärdig. Något vi troligen alltid strävar efter.

Bloggen kommer också att skildra en iakttagande pendlares tågresor och livet som forskare och post-doc.

Mitt namn är Cecilia Olsson Jers och jag arbetar som lektor på Malmö högskola på fakulteten för Lärande och samhälle. Min forskning ligger inom fältet svenska med didaktisk inriktning, med särskilt fokus på muntlig och skriftlig framställning. Jag är intresserad av hur människor talar och skriver fram sin trovärdighet i olika situationer och i olika sammanhang.

En blogg att återkomma till i momentet retorik alltså.