PIM – ohyggligt otidsenligt examinatorssystem

Det är på många sätt bra att lära sig saker via PIM, men nog är det ett ohyggligt föråldrat sätt att tänka webbkurs. Till exempel kan jag som examinator inte se de examinationsfilmer som de som jobbar i systemet ska göra, och alltså kan jag inte vara helpdesk via mailen: jag måste stå vid examinandens dator för att kunna se den film/fråga som vederbörande har hakat upp sig på/i… Jag ANTAR att detta system tänkte sig en PIM-examinator som fanns på plats när man jobbade med uppgiften, kanske att alla lärare sitter i en datasal och examinatorn/handledaren går runt och hjälper till… ja, för annars måste man då ta sig till vederbörandes dator i vederbörandes arbetsrum just när vederbörande sitter där…

Puckat. Jag finner inget lämpligare ord. Nå, jag har skapat ett par examinander som kämpar på (Katarina Kålrot, Katarina Kummin – från Grönsakslandet) för att komma åt filmerna och kunna ge feedback och hjälp till den som sitter i skolan men på helt annan plats än där jag är, eller kanske hemma, eller kanske på helt annan tid än när jag jobbar… Helpdesk via mailen är funktionellt ibland.

Så hav tröst kära PIMare – jag KAN faktiskt hjälpa till med detta också. Men det kostade mig (och skolan – eftersom det var dyrbar förstelärartid) nästan två timmar i administration och trassel. För att inte tala om att jag måste traggla mig igenom de där filmerna ytterligare en gång för at komma fram till den där frågorna fanns. Det kostade mig mitt goda eftermiddagshumör. Jag tror att det är ytterligt KLOKT att lägga ner PIM, och hoppas att det kommer enklare och vettigare sätt att jobba med webbutbildning snart.

Låter jag grinig? Jag blir det – när det FINNS enkla och smarta sätt att göra saker, och jag inte kan göra det. Fördelen med att lära sig mer om IT är att man blir mindre beroende av andras mindre lyckade val och kan göra egna (som ibland blir mindre lyckade – och då kan man göra om, och bättre).

Annonser