Retorik – no quick fix

När jag susar runt på nätet bland idoga svensklärares beskrivningar av intressanta klassrumsarbeten och spännande utvecklingstankar – många av dem får jag nys om via sociala medier – hittar jag också till för mig nya kunskapsbanker och inspirationskällor.

I Svenska 3 inbegrips ett lite större fokus på retorik (inte lika stort som i forna Svenska C, men större än i Svenska 1 och 2). Till den änden hittade jag via en svensklärare bloggen Retorik – no quick fix . Det första blogginlägg jag läste, ”Avskaffa myten om talängslan!”, väckte onekligen mitt intresse, och när jag undersökte innehållet mer fann jag mycket som var intressant för mig som lärare och användbart för eleverna.

Så här beskriver Cecilia Olsson Jers bloggens syfte och bakgrund

Denna blogg är tänkt som en motvikt till retorikbloggar som ser den praktiska retoriken som quick-fix. Praktisk retorik är sällan det. Istället handlar det om att använda röst, kropp, tanke och handling unikt i varje situation. Det är mer komplicerat än man kan tro. Det krävs mycket kunskap och reflektion för att uppleva sig själv som trovärdig och bli upplevd som trovärdig. Något vi troligen alltid strävar efter.

Bloggen kommer också att skildra en iakttagande pendlares tågresor och livet som forskare och post-doc.

Mitt namn är Cecilia Olsson Jers och jag arbetar som lektor på Malmö högskola på fakulteten för Lärande och samhälle. Min forskning ligger inom fältet svenska med didaktisk inriktning, med särskilt fokus på muntlig och skriftlig framställning. Jag är intresserad av hur människor talar och skriver fram sin trovärdighet i olika situationer och i olika sammanhang.

En blogg att återkomma till i momentet retorik alltså.

Annonser